برنامه نویسی تخصصی

GIS, Autocad, Access, Excel

اتولیسپ جمع اعداد


  آوریل 6, 2020   /     /   اتولیسپ,برنامه نویسی اتوکد
autolisp
از سری برنامه های رایگان و کاربردی در اتوکد یک اتولیسپ ساده اما در عین حال کاربردی را آماده کرده ام که میتوانید در پروژه های خوتان استفاده نمائید، همانطور که اطلاع دارید با برنامه نویسی اتوکد میتوان بسیار از کارهای تکراری و زمان بر را به صورت خودکار و ...

ادامه مطلب

اتولیسپ محاسبه و درج طول کل خط ها


  آوریل 5, 2020   /     /   اتولیسپ,برنامه نویسی اتوکد
autolisp
اتولیسپ محاسبه طول کل Polyline در پست قبلی یک اتولیسپ گذاشته بودم که کارش محاسبه مساحت کل پلی لاین ها بود، در این پست هم یک برنامه تقریبا شبیه این اما با کارکرد متفاوت گذاشته ام که کارش محاسبه و درج طول خطوط ترسیمی در اتوکد می باشد که میتواند ...

ادامه مطلب