برنامه نویسی تخصصی

GIS, Autocad, Access, Excel

انجام پروژه های اکسس


  دسامبر 4, 2017   /     /   اکسس
اگر با برنامه اکسل کار کرده باشید متوجه می شوید که مهمترین مشکل آن ایجاد گزارش یا وارد کردن اطلاعات حجیم می باشد، اما این نواقص در برنامه دیگر شرکت مایکروسافت به نام اکسس برطرف شده است و امکان ایجاد Querry و Report های مختلف و همچنین دیتابیس قوی و ...

ادامه مطلب