برنامه نویسی تخصصی

GIS, Autocad, Access, Excel

نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی


  می 22, 2019   /     /   اکسس
برنامه مدیریت باشگاه های ورزشی تحت اکسس اگر یک باشگاه ورزشی دارید که رشته های مختلف ورزشی در آن برگزار می شود و هر برای هر رشته ورزشی ورزشکار ها و مربی های مختلفی دارید، اگر بخواهید تمامی آن ها را مدیریت نماپید به صورت سنتی و دستی مشکل خواهد ...

ادامه مطلب