برنامه نویسی تخصصی

GIS, Autocad, Access, Excel

راهنمای اتولیسپ


  فوریه 20, 2017   /     /   اتولیسپ,برنامه نویسی اتوکد
autolisp
اتولیسپ زبان قدیمی و بسیار هوشمند اتوکد است که در کشورهای اروپایی نسبت به ایران رواج بسیاری دارد و متاسفانه در ایران متخصصین کمتری در این مورد وجود دارد، شرکت اتودسک هم راهنمای کاملی برای یادگیری این زبان ارائه داده است، همانگونه که اطلاع دارین منبع زیادی برای اتولیسپ نیست ...

ادامه مطلب