برنامه نویسی تخصصی

GIS, Autocad, Access, Excel

اتولیسپ شماره زنی خودکار قطعات


  می 9, 2019   /     /   اتولیسپ,برنامه نویسی اتوکد
autolisp
اختصاص شماره برای پلیگون های اتوکد فرض کنید تعداد زیادی قطعات زمین یا قطعه های صنعتی در فایل اتوکد خود دارید و میخواهید برای هر کدام از قطعه های شماره منحصر به فردی براساس قوانین خاصی اختصاص دهید، منظور از قوانین ترتیب شماره زنی می باشد که احتمال دارد از ...

ادامه مطلب