برنامه نویسی تخصصی

GIS, Autocad, Access, Excel

اتولیسپ جمع اعداد


  آوریل 6, 2020   /     /   اتولیسپ,برنامه نویسی اتوکد
autolisp
از سری برنامه های رایگان و کاربردی در اتوکد یک اتولیسپ ساده اما در عین حال کاربردی را آماده کرده ام که میتوانید در پروژه های خوتان استفاده نمائید، همانطور که اطلاع دارید با برنامه نویسی اتوکد میتوان بسیار از کارهای تکراری و زمان بر را به صورت خودکار و ...

ادامه مطلب