برنامه نویسی تخصصی

GIS, Autocad, Access, Excel

آموزش اتولیسپ – قسمت چهارم


  ژوئن 12, 2017   /     /   اتولیسپ,برنامه نویسی اتوکد
autolisp
آموزش اتولیسپ   انواع متغیر ها در اتولیسپ در اتولیسپ مثل زبان های دیگر برای تعیین یک مقدار از متغیر ها استفاده میکنیم، به عبارت دیگر از متغیر ها برای ذخیره داده ها استفاده میکنیم ، در اتولیسپ چند نوع متغیر وجود دارد که از آن ها برای مقدار دهی ...

ادامه مطلب