برنامه نویسی تخصصی

GIS, Autocad, Access, Excel

برنامه تبدیل زاویه


  نوامبر 13, 2017   /     /   نرم افزار
برنامه تبدیل درجه اعشاری به درجه و دقیقه و ثانیه و بالعکس بارها برای دانشجویان رشته نقشه برداری و در اکثر شرکت ها پیش آمده که بخواهند زاویه های اعشاری یا درجه و دقیقه رو به هم تبدیل کنند که این کار کمی وقت گیر هست یا بعضی وقت ها ...

ادامه مطلب